• ბრიტანული პესტ კონტროლ ასოციაციის წევრი

    ბრიტანული პესტ კონტროლ ასოციაციის წევრი

  • ევროპული პესტ კონტროლ ასოციაციების კონფედერაციის წევრი

    ევროპული პესტ კონტროლ ასოციაციების კონფედერაციის წევრი

სარეველა ბალახების კონტროლი

სარეველა ბალახებით გადატვირთულ ტერიტორიაზე ხშირად ბუდობს შხამიანი ქვეწარმავალი, რაც ხელს უშლის ამგვარ ობიექტებზე ქვეწარმავალების წინააღმდეგ საჭირო დასაფრთხობი სამუშაოების ჩატარებას. გარდა ამისა, სარეველა ბალახებში მრავლდებიან მავნე მწერები და მკბენარები, რომლებსაც მრავალი ინფექციური დაავადება გადააქვთ.

ბრიგადის ხელმძღვანელის მეთვალყურეობით, ტექნიკური ბრიგადა ახდენს ინსპექტირების პროცესში წინასწარ განსაზღვრული და ობიექტზე განლაგებული შიდა ფართებისა და გარე ტერიტორიების დამუშავებას ქიმიური პრეპარატით მექანიკური მისაშხურებლის მეშვეობით.